15 maart: Symposium en boeklaunch HART voor de GGZ

4 januari 2016

Werken met (com)passie in een nieuwe ggz

Waar zijn de passie voor het vak en de compassie voor de patiënt / cliënt gebleven? Compassie is de essentie van ons vak. Het waarom. Daar waar het allemaal om draait. Om goede zorg te leveren is compassie nodig, naast vakbekwaamheid en een gezonde financiering. Het evenwicht tussen ziel en zakelijkheid in de zorg is de laatste jaren steeds verder zoek geraakt.

Download de flyer van het symposium, met het volledige programma.

Zorgverleners willen goede, menswaardige zorg bieden. We willen met HART voor de GGZ werken. In deze tijd van bezuinigingen en bureaucratie? Juist nu! Laten we geen concessies aan de kwaliteit doen. De zorg begint bij ons, in relatie tot onze patiënten / cliënten. Maar willen we in een nieuwe ggz duurzame verbeteringen aanbrengen dan zullen we dat toch echt zelf en met de hele organisatie moeten doen: bottom-up, top-down en in de volle breedte. Van ‘hoe dan?’ naar ‘doe dan!’

Direct inschrijven: www.hartvoordeggz.nl

Met dit symposium en het boek willen we je inspireren om de zorg te (blijven) geven zoals je die zelf ook graag zou willen ontvangen. Symposium en boek zitten boordevol ideeën waarmee je zó aan de slag kan. Compassie is een werkwoord, compassie moet je doen. Begin vandaag nog, maak je HART voor de GGZ.

Welkom

U bent van harte uitgenodigd om het symposium HART voor de GGZ bij te wonen. Het symposium vindt plaats tijdens week 11, de Week van De Nieuwe GGZ. U ontvangt als deelnemer het boek HART voor de GGZ, dat tijdens het symposium gepresenteerd zal worden.

Datum: dinsdag 15 maart 2016, van 15.00 uur tot 20.30 uur

Plaats: ’t Hart, hoofdkantoor van de VvAA, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Download de flyer van het symposium, met het volledige programma.

Direct inschrijven: www.hartvoordeggz.nl

Geen tijd voor het symposium? Reserveer dan al vast jouw exemplaar van Hart voor de GGZ

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend