Best practices voor compassievolle zorg

15 april 2015

Het Schwartz Center heeft samen met een groep van de Harvard Business School en Kennedy School alumni samengewerkt om de best practices te verzamelen voor het leveren van compassievolle zorg. Deze hebben zij nu saengebracht in een white paper met de titel “Building Compassion into the Bottom Line: The Role of Compassionate Care and Patient Experience in 35 U.S. Hospitals and Health Systems.” Een aanrader voor het management van ziekenhuizen in Nederland die met compassie aan de slag willen.

Hieronder de hoofdthema’s die zij identificeerden in interviews met meer dan 75 s en deskundigen op het gebied van patient experience. De white paper beschrijft ze in meer detail en geeft voorbeelden.

Employee experience is de motor achter patient experience en compassievolle zorg.

Het is essentieel om partiënten en hun familie te betrekken bij de verbetering van de zorg.

Werven en trainen met het oog op compassievolle zorg is een kritische succesfactor.

Succesvolle organisaties hebben een cultuur van experimenteren; rolmodellen op het gebied van compassievolle zorg hebben een centrale plek in de organisatie, evenals afdelingen die een voorbeeld zijn van compassie en hun manier van werken delen met anderen.

Compassievolle zorg vraagt om continuïteit van zorg en teamwork.

Transparantie van gegevens over de patient experience is een goed middel voor verbetering.

Simpele maatregelen kunnen al een verschil maken.

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend