Teken ons charter

Teken nu het charter

Voornaam
Achternaam
E-mail adres
E-mail adres (controle)
Organisatie
Compassion for Care mag mij op de hoogte houden van haar nieuws.
 Tweet dat je het charter hebt getekend!
Voer de tekst van de captcha
hiernaast in zoals getoond:
CAPTCHA Image

Charter van Compassion for Care

Wij geloven dat iedereen het vermogen heeft compassie te tonen: om anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Door vriendelijk te zijn, grootmoedig en vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig en attent, nieuwsgierig, met een luisterend oor en met volle aandacht aanwezig, empathisch en in contact, respectvol, begripvol en erkennend. Dit vraagt moed, zelfreflectie en zelfcompassie.

Wij geloven dat compassie het vermogen heeft om de balans in de gezondheidszorg tussen efficiency en menselijkheid, tussen controle en vertrouwen te behouden, en waar nodig, te herstellen. Compassie tonen aan patiënten en hun familie is onmisbaar en zorgt voor een goede arts-patiëntrelatie die bijdraagt aan het herstel. Dit houdt bovendien in dat zij actief betrokken worden in de gezamenlijke inspanning voor ‘care’ en ‘cure’. Compassie tonen aan collega’s verbetert samenwerking en stimuleert de passie om te helpen en helen.

We zijn een beweging met als doel compassie het leidend principe te laten zijn in de gezondheidszorg. We bouwen aan een netwerk van mensen en organisaties die zich hiermee bezig houden. Met als doel het uitwisselen van ideeën, ervaring en kennis om compassie in de zorg te bevorderen. We willen compassie bij de wortels cultiveren: de zorgopleidingen. We stimuleren en ondersteunen onderwijsprogramma’s en organisaties waarin compassie ingebed is. We verzamelen, delen, bevorderen en ondersteunen onderzoek naar de aard, de voordelen en het gebruik van compassie in de gezondheidszorg. We bouwen een wetenschappelijke database met evidence based best practices van compassie in de gezondheidszorg.

We nodigen u uit, professionals in de zorg, om compassie als leidraad te gebruiken in een gedeelde ambitie om een helende zorgomgeving en stimulerende werkplek te creëren. Overheid, zorgaanbieders, medische universiteiten en hogescholen en individuele professionals in de zorg hebben elk de verantwoordelijkheid dit proces te faciliteren. Dit lukt door een cultuuromslag te bewerkstelligen waarin ruimte is voor leren, open communicatie en samenwerking. Elke medewerker in een instelling, van arts tot schoonmaker, wordt gewaardeerd en gehoord als een onmisbaar teamlid. Elk teamlid krijgt de bevoegdheid om zelfstandig problemen op te lossen en aan de behoeften van patiënten tegemoet te komen. Door een emotioneel veilige omgeving te creëren, krijgen teamleden de kans om van fouten te leren in een voortdurende cyclus van kwaliteitsverbetering. Teams worden uitgedaagd de kracht van de verbeelding te gebruiken: om compassie zo in te zetten dat elke handeling van ‘cure’ en ‘care’ een positieve en gedenkwaardige ervaring wordt. Elke professional gedraagt zich als een rolmodel voor nieuwe medewerkers en studenten. De expertise van elk teamlid rondom een patiënt, inclusief de patiënt en zijn familie zelf, zal actief bevorderd, ingezet en gewaardeerd worden op weg naar participatory healthcare (samen beslissen).

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend