College burnout en compassie RuG/UMCG geneeskunde

7 juli 2013

Op 19 juni jl. gaven Salmaan Sana en Peter Vermeiren (teamleden van Compassion for Care) samen met Jelle Prins (decaan van het MCL en onderzoeker naar burnout en bevlogenheid onder artsen in opleiding) een gastcollege aan de  RuG/UMC Groningen. Het gastcollege werd gegeven aan de Nederlandse en buitenlandse 1e jaars geneeskundestudenten. Het thema: Burnout en de rol van compassie bij het behoud van bevlogenheid.
 
Waarom wordt je arts?
Salmaan opende de bijeenkomsten met de waaromvraag. Waarom ben je Geneeskunde gaan studeren, waar ligt je motivatie en bovenal: hoe denk je dit te gaan vasthouden in de toekomst bij een toenemende studiedruk en competitie ? Veel studenten gaven aan met name ‘het werken met mensen’ én ‘de interesse in het menselijk lichaam’ als hoofdreden te beschouwen. Een student gaf een zeer persoonlijke reden: zijn ernstig zieke moeder.
 
De voorspellende waarde van realistische verwachtingen bij burnout
Jelle Prins presenteerde vervolgens de cijfers over burnout onder AIOS. Onder de onderzochte groep van 2110 studenten bleek 38 procent op het onderdeel “Emotionele Uitputting” burnout te zijn. Om aan te geven hoe groot dit probleem is: over de gehele beroepsbevolking van Nederland ligt dit percentage op 11%. Bevlogenheid bleek overigens onder AIOS ook zeer hoog te scoren. Een grote voorspellende waarde blijkt te liggen bij het al of niet uitkomen van verwachtingen van geneeskundestudenten. Hoe realistischer de verwachtingen hoe lager de kans bestaat op een burnout.
 
De wetenschap achter compassie
Peter Vermeiren gaf een overzicht over de definitie en de wetenschap achter het begrip compassie ‘The Science of Compassion’. Hij gaf een overzicht van de onderzoeksgebieden die zich bezighouden met compassie: neurowetenschappen, psychologie, sociologie , leiderschap, etc. Hoe kan het cultiveren van compassie en het trainen van eigenschappen als empathie, niet-oordelen, geduld en stresstolerantie bijdragen aan  het voorkomen van burnoutverschijnselen.
 
Compassie onderdeel van het curriculum
Het college sloeg aan bij studenten. De mogelijkheid wordt onderzocht om het college in uitgebreidere vorm een vast  onderdeel te laten uitmaken van het curriculum.
Een van de hoofddoelen van Compassion for Care ‘om compassie weer het hart van medisch onderwijs te laten worden’ lijkt hiermee in het UMC Groningen weer een stap dichterbij te komen. We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van burnout en het behoud  van motivatie onder medisch studenten, artsen in opleiding en uiteraard alle andere zorgverleners, al dan niet in opleiding.

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend