Cursusaanbod

Hervind of versterk je passie voor zorg

Salmaan Sana tijdens TEDxMaastricht in 2011

Als je op een willekeurige dag kijkt naar waar je die dag wel en niet energie van hebt gekregen, wat zijn dan de gebeurtenissen of ervaringen die positief waren? De meeste zorgverleners komen dan op hele kleine dingen die ze hebben gedaan en die een grote uitwerking hadden op henzelf en een ander. Even een hand vasthouden van een patiënt die het moeilijk heeft. Even de familie bellen na een operatie om te vertellen hoe het is gegaan. Even die collega steunen die net een moeilijke gebeurtenis heeft meegemaakt. Rode draad in al deze verhalen is dat een klein vriendelijk gebaar veel betekent voor jezelf én de ander. Deze gebaren maken, naar jezelf, naar je collega’s en naar patiënten, dat is waar compassie over gaat.

Compassion for Care ziet dit thema als leidraad voor alle medewerkers van zorginstellingen: Van arts tot schoonmaker, van verpleegkundige tot bestuurder.

Dr. Alec Malmberg (UMCG) tijdens een lunchbijeenkomst voor studenten in het UMC Utrecht

Compassie is trainbaar
Compassie is het vermogen (trainbaar!) door echte aandacht, inzicht en actie het lijden van patiënten te zien, te voelen, te begrijpen en te verlichten. Onderzoek wijst uit dat mensen gelukkig worden van het ontwikkelen van compassie in en voor zichzelf. Werken in de gezondheidszorg biedt bij uitstek de kans om dagelijks bezig te zijn met het oefenen van compassie.

Ons aanbod
Compassion for Care heeft sinds haar oprichting vele lezingen, colleges, workshops en trainingen verzorgd op uitnodiging van en in samenwerking met zorgverleners, zorginstellingen en medische opleidingen. Daarnaast hebben we een flinke wetenschappelijke achtergrond opgebouwd: over het trainen van compassie en over wat het cultiveren van compassie organisaties, medewerkers en patiënten oplevert. Bekijk onze agenda voor events/data in de komende maanden.

Salmaan Sana tijdens een workshop

1. Lezingen die je raken
Een korte 20 tot 30 minuten durende ‘ TEDtalk‘-lezing door één van de teamleden van Compassion for Care om jou op zeer persoonlijke wijze inspireren en motiveren tot het (her)ontdekken van het thema passie en compassie. Thema’s die aanbod kunnen komen zijn: omgaan met veranderingen, de balans tussen ziel en zakelijkheid, gastvrij zorg verlenen, persoonlijk leiderschap, bevlogenheid en preventie van burn-out. Hoe ga je op zoek naar je eigen ‘why’ en maak je die leidend in je dagelijks handelen?

“Dit is waar het om gaat in de zorg!” Deelnemer thema-avond bij VvAA

Anne Spanjaart tijdens een workhop

2. Interactieve inspiratiesessies
Een 1 à 2 uur durende interactieve sessie over het thema compassie (ook mogelijk in de vorm van een college). Deze zijn in te zetten als kick-off bij een themadag of veranderingstraject. We linken de inhoud van de sessie aan de gewenste thema’s die op dat moment belangrijk zijn voor de organisatie en de medewerkers. We gaan samen in op de vele aspecten van compassie die belangrijk zijn voor jouw eigen werk, voor je team en voor de organisatie als geheel. We vertellen over de wetenschap achter compassie en inspireren je om direct met compassie aan de slag te gaan.

3. Zin, Zen en Zelfzorg

Een workshop van 1-2 uur waarin we ingaan op zingeving in je werk, methoden om rust te bewaren en aandacht te kunnen focussen en manieren om goed voor jezelf te blijven zorgen ondanks de hectiek in je werk.

4. Startbijeenkomst C4C Challenge: Week of maand van de vriendelijkheid

Als aftrap van een week of maand van de vriendelijkheid in jouw organisatie kunnen we een workshop geven van 1,5-2 uur, waarin we ingaan op zingeving, compassie en vriendelijkheid als teambuildingsinstrument en visitekaartje.

“Het positieve benadrukken en dat als uitgangspunt nemen: wat hebben we al…dat spreekt aan en is een goede insteek.” Medewerker MCL

Peter Vermeiren tijdens een presentatie van de wetenschap achter compassie in de zorg

5. Workshop ‘Het cultiveren van compassie’
Door zorgverleners en zorgorganisaties compassie te leren cultiveren, willen we een cultuur van compassie creëren die in alle lagen zichtbaar en voelbaar is. Deze workshop kan uit één of meerdere dagdelen bestaan. Aan het einde van de workshop ben je beter in staat om compassie leidraad te laten zijn bij je handelen en bij je beslissingen (compassion-based decision making).

Sopa Bouwman interviewt een deelnemer tijdens een 'Over de streep'-sessie

Sopa Bouman interviewt een deelnemer tijdens een ‘Over de streep’-sessie

We gaan in op:

  • Wat is jouw persoonlijke motivatie om in de zorg te werken. Waar word je blij van en waar loop je op leeg? Hoe kan je met compassie de ‘wet van behoud van energie’ toepassen.
  • Wat is compassie precies en wat betekent het voor jou?
  • Hoe cultiveer en train je compassie?
  • Wat zijn de wetenschappelijke achtergronden?
  • Hoe helpt het compassiemodel bij het nemen van de juiste beslissingen?
  • Hoe overwin je obstakels die het werken met compassie in de weg staan? In jezelf en in je omgeving.
  • Wat heeft persoonlijk leiderschap en compassie met elkaar te maken?
  • Hoe breng je compassie in als thema voor jouw team of zorginstelling?

Wat verandert er praktisch? Welke ideeën wil je gaan uitwerken om hierna toe te passen in jouw werkomgeving?

“Wat ik positief vond was compassie persoonlijk maken, door eigen ervaringen te delen.” Medewerker MCL

Training bij het Julius Centrum

Methodes en achtergronden die we gebruiken zijn:

“Ik werd geïnspireerd om hier meteen in mijn team mee aan de slag te gaan. Mijn manager vond dit een heel goed idee.” Verpleegkundige Radboud UMC

Over de streep

Voor wie?
Voor iedereen die vindt dat zorg vooral mensenwerk is. Voor iedereen die de balans wil hervinden tussen ziel en zakelijkheid. Voor iedereen die werkzaam is in de zorg en dit onderwerp belangrijk vindt en verder wil uitdragen. Voor iedereen die zijn intrinsieke motivatie om te werken in de zorg wil herontdekken of versterken. Voor iedereen die zijn hart (weer) mee wil nemen in zijn werk. Voor iedereen die eerst de mens en dan de bestuurder, collega of patiënt wil zien en met name:

  • Zorgverleners: artsen, verpleegkundigen/verzorgenden, paramedici et cetera.
  • Leidinggevenden: bestuurders, directie en management.

In-company trajecten
Voor in-company trajecten bieden wij ook een train-de-trainer traject inclusief Compassie-toolbox met werkvormen. Na zo’n traject zijn de eigen mensen in de organisatie in staat het thema Compassie in de organisatie levend te houden en inbedding te geven.

Meer weten?
Neem contact met ons op:
E-mail: info@compassionforcare.com
Telefoon: Harriët Messing 06-20154506


TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend