RadboudUMC REshape

RadboudUMC Reshape & Innovation Center is de motor achter innovatie in de eigen organisatie en daarbuiten. Het centrum agendeert, spreekt over, doet onderzoek en organiseert een reeks conferenties over patiëntenparticipatie en zorg 2.0 / zorginnovatie. Compassie terugbrengen in het hart van de zorg is daar ook onderdeel van. Daarom is het Radboud Reshape & Innovation Center medeoprichter van Compassion for Care en was het in 2011 gastheer van de startconferentie. Compassie terugbrengen begint met aanpassing van de curricula van de opleidingen in de zorg. Het UMC St Radboud heeft hiermee al een voorzichtige start gemaakt vanuit de eigen organisatievisie dat de patiënt onderdeel moet worden van het behandelteam.

Lees ook het blog van Lucien Engelen, ambassadeur Zorg 2.0 van het Radboud Reshape & Innovation Center over waarom hij Compassion for Care belangrijk vindt.

www.reshapehealthcare.eu / http://radboudreshapecenter.com

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend