Compassie Concreet 5: Luisteren

Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen ontstaat er echt contact. – Onbekend

Echt luisteren is een oprechte poging doen om de ander te verstaan. Je zegt tegen de ander impliciet: jij bent belangrijk. We horen vaak wel de woorden van een ander en gaan er direct autobiografisch mee aan de slag. We luisteren in een stand om te reageren of we zitten op het puntje van onze stoel om een advies te geven of oplossing aan te dragen, nog voor de ander klaar is met praten. We luisteren vanuit ons eigen wereldbeeld, met onze eigen gedachtes, oordelen en uitgangspunten. Onze reactie heeft vaak weinig te maken met de ander. Om echt te kunnen luisteren is het handig om jezelf goed te kennen: je uitgangspunten, dogma’s, je vooroordelen en je valkuilen. Luister daarom ook regelmatig aandachtig naar jezelf. Pas als we echt luisteren zullen we anderen begrijpen. Stephen Covey benoemt vijf niveaus van luisteren: negeren, doen alsof, selectief luisteren, actief luisteren en echt luisteren. Met compassie luisteren betekent echt te luisteren, bijvoorbeeld naar het antwoord op de vraag: “Waarmee kan ik je helpen?” Wanneer je werkelijk luistert hoor je ook wat er niet gezegd wordt. Dat kan alleen als je stil bent en niet in gedachte invulling geeft aan de woorden van de ander.

Compassie concreet
Kopieer de luisterthermometer vijf keer op een A4tje en print uit (Download Luisterthermometer). Houd vandaag voor vijf gesprekken met patiënten bij op welk niveau je luisterde. Je kunt het aan de patiënt ook navragen of je hem goed begrepen hebt.

  1. Wat leer je hiervan? Wanneer lukt het om goed te luisteren, wanneer niet? Wat heb jij nodig om goed te kunnen luisteren?
  2. Oefen eens met de volgende manier van luisteren bij een patiënt waarmee de communicatie normaal gesproken stroef verloopt. Je stelt je voor: ‘deze persoon gaat mijn leven veranderen.’ Met zo’n instelling is het niet moeilijk om aandachtig te luisteren. Hoe is dat?

 

Over de auteur: Irene Muller-Schoof

(more…)

Compassie Concreet 3: Vriendelijkheid

Eén enkel vriendelijk woord kan drie koude wintermaanden verwarmen. – Japans gezegde

Over vriendelijkheid vinden we veel mooie woorden. ‘Vriendelijkheid is de gouden schakel die de wereld bijeenhoudt’, zei Goethe. En Lao Tse: ‘vriendelijkheid in woorden geeft vertrouwen’. Wanneer we iemand met een vriendelijk woord tegemoet treden kunnen we vertrouwen winnen. In het contact met patiënten en hun familie is vriendelijkheid een belangrijk instrument in onze koffer van compassie. Uit onderzoek blijkt dat vriendelijkheid niet alleen fijn is om te ontvangen, maar ook om te geven: het versterkt je geluksgevoel*). Bewust vriendelijk zijn werkt beter dan automatisme.

Hoe ziet vriendelijkheid er uit in de relatie tot een patiënt, tot collega’s? Een aardig gebaar, zoals de deur voor iemand open houden of een tissue of een slok water geven op het juiste moment. Een aardig woord, mensen groeten op de gang of iemand bij zijn naam noemen. De ander je volle aandacht geven en begrip tonen, soms ook juist vriendelijk stil zijn en het niet voor de ander invullen. Vriendelijkheid kan diepe wonden helen.

Compassie Concreet:

  1. Wat is jouw relatie is met vriendelijkheid. Werkt het, doe je het vaak, wat gebeurt er als je het oprecht doet, vaak, minder vaak. Hoe beïnvloedt dat jou? En je omgeving?
  2. Hoe vriendelijk ben je naar jezelf? Zorg je vriendelijk voor jezelf en zeg je vriendelijke dingen tegen jezelf? Houd het eens een week bewust in de gaten.
  3. Print de smiley, een hartje of een ander symbool (C4C logo!) dat je aanspreekt, lamineer het en stop het in je broekzak of plak het aan de binnenkant van je la. Of geef hem aan anderen. Gebruik het symbool als reminder van vriendelijkheid en compassie.

 

*)Bron: http://www.faculty.ucr.edu/~sonja/papers/SBLinpress.pdf

Over de auteur: Irene Müller-Schoof

(more…)

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend