Neuraal netwerk van ambassdeurscellen

27 januari 2011

De energie bruist tijdens de informatiebijeenkomst over Compassion for Care op 19 januari jl. Mensen uit allerlei hoeken van de zorg voelen herkenning bij de roep om meer aandacht voor compassie in opleiding en werk in de zorg, studenten, zorgverleners en patiënten. De organisatie wil zich als een ‘neuraal’ netwerk in de zorg gaan nestelen. Overal in de zorg zijn immers mensen die compassie leidend willen gaan maken in hun studie of werk of hiermee gewoon al bezig zijn. Compassion for Care wil al die ‘ambassadeurscellen’ met elkaar verbinden tot een krachtige beweging die compassie terugbrengt in het hart van de zorg.

We staan aan het begin van een revolutie in de gezondheidszorg” – Anne, student geneeskunde 

Ook al voor de bijeenkomst blijkt de roep om compassie in de zorg gehoor te vinden. Nog meer studenten aan universiteiten en hogescholen sluiten zich aan. En ook journalisten, artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, zorggebruikers, verzekeraars, IGZ, NIGZ, Trimbos, ziekenhuizen en ga zo maar door.

“Ik ben blij nu als ambassadeur een stem te kunnen geven aan de behoefte om vanuit compassie te werken!” – Tessa, arts-assistent

Ambassadeurs voor Compassion for Care kunnen zich op verschillende manieren inzetten. De actiefste vorm is als lokale promotor en activiteitenorganisator binnen zorgopleidingen. Bedoeling is dat je studenten enthousiasmeert zich achter de beweging te scharen. En om dan met zijn allen invloed uit te oefenen op opleiders om compassie aandacht te laten krijgen binnen het opleidingscurriculum.

Ook als je al in de zorg werkt kun je ambassadeur worden. De bedoeling is dan binnen de eigen zorginstelling Compassie for Care op de agenda te krijgen. Door het Charter for Compassion for Care te tekenen kunnen zorgverleners en zorginstellingen laten zien dat ze werk willen maken van compassie in de zorg.

Als social ambassadeur help je vooral om de algemene bekendheid van Compassion for Care te vergroten. Bijvoorbeeld door het eigen netwerk online en offline te blijven informeren over de doelstellingen en activiteiten van de beweging. Online kan dit door berichten te helpen verspreiden via social media kanalen. Of door straks een Compassion for Care banner op de eigen webpagina te zetten.

“Het ontbreekt nog aan compassie en inlevingsvermogen, is mijn ervaring” – Niels, zorggebruiker

Tijdens de bijeenkomst brainstormen we over woorden en begrippen die een plek zouden moeten krijgen in het Charter for Compassion for Care. Hieronder zie je een Wordle van het resultaat van die brainstorm.

Het Charter C4C zal door de deelnemers aan de startconferentie op 26 februari in Nijmegen worden samengesteld. Dit einddocument zal op 4 april op TEDxMaasticht gepresenteerd worden. Daarna kunnen mensen en organisaties het ondertekenen en actief aan de slag gaan om compassie in hun eigen praktijk en organisatie een plek te geven.

“Studenten vandaag maken de zorg van de toekomst, dus take charge!” – Lucien, zorginnovator

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend