Persberichten

PERSBERICHT

Amsterdam/Nijmegen, 14 februari 2011

Compassie is de basis voor de toekomst van de zorg

Op 26 februari 2011 organiseert het Radboud Reshape & Innovation Center in samenwerking met de IFMSA-NL de startconferentie ‘Compassion for Care’. De conferentie zal studenten aan medische opleidingen samenbrengen met visionairs uit de gezondheidszorg. Mensen die op hun eigen-wijze passie en compassie hebben weten terug te brengen op hun terrein van de zorg. Samen zullen zij komen tot een aanzet voor een handvest waarin zal staan hoe compassie en patiëntenparticipatie verder vorm zullen gaan geven aan de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten. Het handvest zal de zorgparagraaf gaan leveren voor het internationale initiatief Charter for Compassion dat in de VS is ontstaan uit TED. Het handvest zal worden gepresenteerd tijdens TEDxMaastricht op 4 april 2011.

Studenten in opleiding voor medische beroepen beginnen vaak vol passie aan hun studie. Gedurende het studietraject raken velen van hen die passie kwijt. Anne Spanjaart: “Patiënten worden gevallen en nummers. Het werk lijkt soms niet meer te gaan over het helpen van mensen, maar over competitie en strijd der ego’s, protocollen, checklists en doelstellingen.” Het resultaat is grote aantallen overwerkte, verslaafde en depressieve artsen. Tijdens de coschappen raakt 33 procent van de studenten gedesillusioneerd. Twintig procent van de arts-assistenten toont tekenen van burnout. Veertig procent van alle artsen lijdt aan chronische vermoeidheid[1, 2]. Zij hebben hun idealen vermalen zien worden in een onbarmhartig systeem waarin voor solidariteit, collegialiteit, gedeelde ervaringen en daarmee samenhangende arbeidsvreugde steeds minder plaats lijkt te zijn. Compassie is de houding en het gedrag dat voortkomt uit het naleven van de gulden regel: behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Zorgverleners moeten vaak eerst zelf patiënt worden om te beseffen hoever het zorgsysteem van deze regel is afgedwaald.

Compassion for Care wil de hierboven genoemde elementen proberen terugbrengen in de gezondheidszorg voor zorgverleners en zorggebruikers. Dat begint met aanpassing van de curricula van de opleidingen. Lucien Engelen van het UMC St Radboud Reshape & Innovation Center, initiatiefnemer en medeoprichter van Compassion for Care en gastheer van de conferentie: “Het UMC St Radboud, heeft hiermee al een voorzichtige start gemaakt vanuit de eigen organisatievisie dat de patiënt onderdeel moet worden van het behandelteam.”[3]

De startconferentie vindt plaats van 10.00 – 16.00 uur op 26 februari 2011. Locatie:  Studentenkerk, Erasmuslaan 9A, 6525 GE Nijmegen.

Vóór de lunch bestaat het programma uit een inspirerende interview/debatsessie met de sprekers en enkele korte presentaties van de organisatoren over ontstaan en missie van Compassion for Care. In de middag gaan de deelnemers creatief aan de slag met de tekst voor het charter. Meer informatie en aanmelden startconferentie: www.compassionforcare.com

Meer informatie voor de pers:

Voor Compassion for Care / IFMSA: Anne Spanjaart aspanjaart@gmail.com, telefoon 06-26946325

Voor TEDxMaastricht: Ramzi Amri, press@tedxmaastricht.nl, telefoonnummer 06-10441000

Noten:

  1. http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/Toegewijd-maar-oververmoeid.htm
  2. http://www.springerlink.com/content/k5q8083338n52011/
  3. http://www.skipr.nl/blogs/id632-gevangen-in-twee-werelden.html


AANVULLENDE INFORMATIE

Sprekers

Bart Berden – lid van de raad van bestuur van het Sint Elisabeth Ziekenhuis
in Tilburg en hoogleraar bijzonder hoogleraar ‘Organisation Development in Hospital Care’ aan de TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg. Het Elisabeth Ziekenhuis wil ‘Het liefste ziekenhuis van Nederland’ worden.

Gonny ten Haaft – is freelance journalist en werkt voor ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Voor haar boek Dokter is ziek voerde Gonny ten Haaft indringende gesprekken met artsen, verpleegkundigen en managers die ziek zijn, of ziek zijn geweest. Op basis van deze interviews onderzocht zij of de zorg wel echt zo patiëntvriendelijk is als instellingen en beleidsmakers beweren.

Jan Vesseur – Project Hoofdinspecteur Patiëntveiligheid bij de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Vesseur gaat in op het belang van compassie voor patiëntveiligheid.

Elke de Quay – docente communicatie aan het UMC Utrecht en ervaringsdeskundige moeder van een meervoudig complex gehandicapte dochter. Zij richtte naar aanleiding van haar ervaringen ‘Beter in Gesprek’ op waar zij zich inzet voor een goede samenwerking tussen patiënten en medisch professionals.

Bram Hengeveld – gepassioneerd verpleegkundige, columnist bij het vakblad ‘Nursing” en zelf patiënt

Margreet van der Cingel – senior docent en onderzoeker Gezondheidswetenschappen, School of Healthcare, Zwolle, Lectoraat: Innoveren in de ouderenzorg. Zij houdt zich al ruim vier jaar bezig met onderzoek naar compassie in de zorg.

UMC St Radboud / Radboud Reshape & Innovation Center is de motor achter innovatie in de eigen organisatie en daarbuiten. Het centrum agendeert, spreekt over, doet onderzoek en organiseert een reeks conferenties over patiëntenparticipatie en zorg 2.0 / zorginnovatie. www.reshapehealthcare.eu / http://radboudreshapecenter.com

IFMSA-NL (International Federation of Medical Students Associations) is de Nederlandse afdeling van IFMSA, een organisatie van verenigingen van medisch studenten uit meer dan 100 landen. IFMSA wil studenten tijdens hun studie de inzichten en contacten bieden om leiders te worden in de verbetering van de wereldgezondheidszorg. www.ifmsa.nl / www.ifmsa.org

DeCharter for Compassion’ beweging is begonnen tijdens een TEDtalk door de Britse religieus publiciste Karen Armstrong. Het wil compassie terugbrengen in het hart van onze samenleving en als het centrale uitgangspunt van onze morele en religieuze tradities. Het handvest is opgesteld door vertegenwoordigers van alle landen en wereldreligies. www.charterforcompassion.org / www.handvestvoorcopmpassie.nl / www.ted.com/speakers/karen_armstrong.html

TEDxMaastricht is het Europese podium voor slimme ideeën, onverschrokken denkers en vernieuwers in de gezondheidszorg TEDxMaastricht inspireert om mee te doen met de fascinerende ontwikkeling waarbij zorgconsumenten actief participeren in hun eigen zorg, meebeslissen als onderdeel van hun eigen zorgteam, informatie delen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid, ondersteund door slimme technologieën en internetdiensten. TEDxMaastricht is een initiatief van het UMC St Radboud en vindt op 4 april 2011 plaats in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. www.tedxmaastricht.nl

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend