Professional performance van artsen

21 januari 2015

Berichtgeving in de media over disfunctionerende of immoreel handelende artsen zet de medische professie onder druk: zij loopt het risico het vertrouwen van de samenleving te verliezen in haar integriteit, geloofwaardigheid en deskundigheid. De artsenstand zal zijn uiterste best moeten doen om het vertrouwen te behouden of te heroveren.

In Professional performance van artsen – Tussen tijd en technologie bespreekt Kiki Lombarts, hoogleraar Professional Performance (UvA), de drie pijlers van professional performance: het voortdurend streven naar excellentie, het handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap. Artsen staan voor de opdracht en uitdaging deze pijlers te (v)erkennen en vertalen naar de medische opleiding en praktijk.

Lombarts pleit voor bezinning op de professionele waarden. En voor ’kairos’, bescheidenheid, reflectie, empathie, het inhoudelijk debat, gedoseerde transparantie en toezicht gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen. Dit ter bewaking en bevordering van de kwaliteit van de artsenopleiding en van de patiëntenzorg.

Stof tot nadenken voor studenten geneeskunde en alle artsen!

Kiki Lombarts is hoogleraar Professional Performance aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC/UvA). Haar onderzoeksgroep ontwikkelt en bestudeert (de effecten van) diverse systemen ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van de medische vervolgopleiding en de kwaliteit van zorg.

 

Professional performance van artsen. Tussen tijd en technologie – Kiki Lombarts – gebonden – 72 pagina’s – € 9,90 – ISBN 978-94-90951-24-5

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend