Compassie Concreet 33: Feedback

Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience. – Paulo Coelho

Wanneer de wens bestaat om met compassie zorg te verlenen, dan is het interessant te kijken hoe compassievol je met elkaar communiceert en of je elkaar eerlijke feedback geeft op een constructieve en betrokken manier. (meer…)

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend