Compassie Concreet 11: Zelfcompassie 2/3

26 juli 2012

Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest’ – gezegde

 Het tweede basiselement van zelfcompassie dat Kristin Neff*) onderscheidt, is de erkenning dat lijden onvermijdelijk deel uit maakt van het leven. Waarom is pijn onvermijdelijk in het leven? Iedereen wordt wel eens ziek, krijgt wonden, wordt oud, ook zorgprofessionals. Iedereen krijgt te maken met de dood. Veel gevoelens hebben met pijn te maken, bijvoorbeeld angst, verdriet, schuld, jaloezie. Onze geest doet een schepje bovenop de fysieke pijn. We lijden psychisch wanneer we geloven dat wat zich voor doet anders zou moeten zijn dan het is en we hebben onze belemmerende overtuigingen, gedachten, oordelen: Ik ben niet slim genoeg. Mijn collega doet het beter dan ik. Ik mag geen fouten maken. Er zijn talloze redenen om pijn te ervaren. Helaas gaan we in het algemeen niet zo doeltreffend om met onze ervaren pijn. Wanneer we leren onder ogen te zien dat lijden onvermijdelijk deel uit maakt van het leven, dan verminderen we de pijn zelf niet, maar onze relatie met de pijn. We zetten een stap achteruit en maken ons los van onze gedachten, overtuigingen, oordelen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte, openheid. Onze gedachten kunnen ons verhinderen in verbinding met anderen te blijven, omdat we vechten om onze eigen pijnlijke zaken te onderdrukken of we onszelf verblinden met onze oordelen en overtuigingen. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan ons eigen lijden, zodat er meer ruimte komt om compassie aan zorgvragers te kunnen geven.

Zelfcompassie concreet:

1. Een stap achteruit zetten: inzicht in jouw overtuigingen krijgen. Maak een overzicht van je belangrijke overtuigingen, om te achterhalen of/hoe ze bijdragen aan jouw eventuele lijden. Schrijf steeds drie dingen op die je gelooft over de volgende onderwerpen: jezelf, relaties, je familie, je werk, je gezondheid, je vaardigheden, de toekomst. Geef aan welke overtuigingen je als helpend ervaart en als belemmerend. Door je overtuigingen op te schrijven en er zo naar te kijken geeft al ruimte. Bron: “Overtuigingen managen”, te vinden op www.creeerjeleven.nl/mediapool/70/700496/data/Minicursus_6.pdf .

2. Overtuigingen onderzoeken: Merk je dat overtuigingen jou in de weg zitten, dan kun je eens door de vier vragen van Byron Katie gaan en kijken wat het je oplevert. Stel vast waar je van overtuigd bent, welk perfectionistische gedachte houdt je in de greep, wat ZOU volgens jou MOETEN. Stel de volgende vragen:

  • Is het waar (de overtuiging)?
  • Kun je absoluut weten dat het waar is?
  • Hoe reageer je wanneer je die gedachte hebt?
  • Wie zou je zijn zonder die gedachte

Keer vervolgens jouw overtuiging om. Dit kan op verschillende manieren, kies een voor jou passende. Op de site www.thework.com kun je een meer gedetailleerd formulier downloaden.

3. Oefening oordelen onder de loep nemen: Oordelen is het evalueren van zaken als goed en fout. Overal een etiket op plakken. Voortdurend jezelf beoordelen veroorzaakt veel onrust van binnen. Neem je voor om komende week jezelf minder te beoordelen op goed of fout. Bemerk je dat je het veel doet, verander je gedachte dan in termen van ‘ervaring opdoen’, ‘groeien’ en ‘leren’. Zorg voor een plan als je dit echt wilt aanpakken. Hou het bijvoorbeeld bij in een logboek of in een schema als onderstaand.

 

Voornemen: “Ik denk niet in termen als goed of fout, maar in termen van leren en ervaren.”

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

*) Boek Zelfcompassie, Kristin Neff

 

Op 9 augustus volgt deel drie uit dit drieluik over zelfcompassie. Het vorige deel is op 12 juli gepubliceerd.

Over de auteur: Irene Muller-Schoof

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend