Conferentie

Op 26 februari 2011 organiseerde UMC St Radboud Reshape & Innovation Center in samenwerking met IFMSA-NL in Nijmegen de startconferentie: Compassion for Care. De conferentie bracht studenten aan medische opleidingen samen met visionairs uit de gezondheidszorg. Mensen die op hun eigen-wijze passie en compassie hebben weten terug te brengen op hun terrein van de zorg. Samen zijn zij gekomen tot een aanzet voor een handvest waarin zal staan hoe compassie en patiëntenparticipatie verder vorm zullen gaan geven aan de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten. Het definitieve handvest zal de zorgparagraaf gaan leveren voor het internationale initiatief Charter for Compassion dat in de VS is ontstaan uit TED. Het handvest zal worden gepresenteerd tijdens TEDxMaastricht op 4 april 2011.

Studenten in opleiding voor medische beroepen beginnen vaak vol passie aan hun studie. Gedurende het studietraject raken velen van hen die passie kwijt. Patiënten worden gevallen en nummers. Het werk lijkt soms niet meer te gaan over het helpen van mensen, maar over competitie en strijd der ego’s, protocollen, checklists en doelstellingen. Het resultaat is grote aantallen overwerkte, verslaafde en depressieve artsen. Tijdens de coschappen raakt 33 procent van de studenten gedesillusioneerd. Twintig procent van de arts-assistenten toont tekenen van burnout. Veertig procent van alle artsen lijdt aan chronische vermoeidheid. Zij hebben hun idealen vermalen zien worden in een onbarmhartig systeem waarin voor solidariteit, collegialiteit, gedeelde ervaringen en daarmee samenhangende arbeidsvreugde steeds minder plaats lijkt te zijn. Compassie is de houding en het gedrag dat voortkomt uit het naleven van de gulden regel: behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Zorgverleners moeten vaak eerst zelf patiënt worden om te beseffen hoever het zorgsysteem van deze regel is afgedwaald.

Compassion for Care wil de hierboven genoemde elementen proberen terugbrengen in de gezondheidszorg. Dat begint met aanpassing van de curricula van de opleidingen. Het UMC St Radboud, initiatiefnemer en medeoprichter van Compassion for Care en gastheer van de conferentie, heeft hiermee al een voorzichtige start gemaakt vanuit de eigen organisatievisie dat de patiënt onderdeel moet worden van het behandelteam.

Compassie is de houding en het gedrag dat voortkomt uit het naleven van de gulden regel: behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Deze regel is de basisgedachte van alle grote levensovertuigingen en religies ter wereld. Deze gedachte moet de basishouding zijn van waaruit zorgverleners werken: behandel patiënten en cliënten zoals je zelf behandeld zou willen worden. Vooral als zorgverleners zelf patiënt worden, beseffen ze pas hoe ver de huidige gezondheidszorg van dit principe vervreemd is geraakt. Voorbeelden daarvan kun je lezen in het boek Dokter is Ziek.

 

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend