Congres ‘Ziel & zakelijkheid in de zorg’

9 oktober 2012

Wat kost het organisaties, zorgverleners en patiënten als bevlogenheid en compassie worden vergeten? En wat levert het op (ook in geld) als het weer de juiste plek krijgt in de zorg? Hoe vinden we de balans terug tussen efficiency en de menselijke maat, tussen controle en vertrouwen? Compassion for Care, in samenwerking met Artsen Stichting Nederland,  presenteert met trots op 29 en 30 november 2012 een tweedaags congres over de verbinding tussen ziel en zakelijkheid in de zorg. Op 29 november vindt de Expertmeeting (pdf) plaats voor beslissers en bestuurders in de zorg. Op 30 november vindt onder leiding van dagvoorzitter Pia Dijkstra het Congres (pdf) plaats voor medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en studenten in opleiding voor deze beroepen.

Experts uit binnen- en buitenland verbinden hart, hoofd en handen met inspirerende talks, wetenschappelijke onderbouwing en een keur aan interactieve workshops. Je ontvangt praktische en hanteerbare inzichten in de laatste trends en ontwikkelingen op het terrein van bevlogenheid en compassie. Hoe kun je bestaande programma’s en best practices van collega’s effectief inzetten op terreinen als zorgkwaliteit, patiënttevredenheid en verzuimreductie? In verschillende interactieve parallelsessies kun je kennismaken met mogelijkheden om het thema bevlogenheid en compassie resultaatgericht op de werkvloer te brengen.

Met (inter)nationale topsprekers

  • Dr. Liselotte Dyrbre, Internationaal gezien als topexpert op het gebied van stress- en burnout onder zorgverleners, Mayo Clinic,  US
  • Dr. Robin Youngson, oprichter Hearts in Healthcare and auteur van het boek “Time to care. How to love your patients and your job”, New Zealand
  • Prof. dr. Sandra van Dulmen, bijzonder hoogleraar communicatie in de gezondheidszorg bij UMC Radboud Nijmegen en Nivel Utrecht
Ziel en zakelijkheid in de zorg – Expertmeeting

Exclusief voor beslissers en bestuurders in de zorg

Donderdag 29 november 2012
Hoofdgebouw PGGM, Zeist

Meer info en aanmelden: www.bsl.nl/zielenzakelijkheid

Ziel en zakelijkheid in de zorg – Congres

Exclusief voor zorgprofessionals en studenten

Vrijdag 30 november 2012
Hoofdgebouw PGGM, Zeist

Meer info en aanmelden: www.bsl.nl/zielenzakelijkheid

Programma Congres

09.30uur Ontvangst
10.00uur Opening door de dagvoorzitter
Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid D66 fractie, portefeuille Volksgezondheid, Welzijn&Sport en Homo- en Emancipatiebeleid
10.05uur Muzikale introductie door Vocalicious
10.15uur Welkomstwoord door de gastheer
Bart Blanken, lid Executive Committee, Chief Marketing Officer PGGM, Zeist
10.25uur Beginnen bij jezelf
Salmaan Sana, teamlid Compassion for Care
10.45uur Good Practice Gelderse Vallei: Innovatie met compassie en oog voor de patiënt
Onder leiding van prof. dr. Marjolein Drent, longarts, hoogleraar interstitiële longaandoeningen, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede en Universiteit Maastricht
11.10uur Pauze – Taste of Compassion, bezoek aan interactieve informatiemarkt
11.40uur Wetenschappelijke onderbouwing van de communicatie tussen zorgverlener en patiënt
Prof. dr. Sandra van Dulmen, bijzonder hoogleraar communicatie in de gezondheidszorg bij UMC Radboud Nijmegen en Nivel Utrecht
12.15uur Internationale ervaringen. Distress in Doctors: Causes, consequences, and possible solutions
Dr. Liselotte Dyrbre
, Associate Professor and Consultant in the Division of Primary Care Internal Medicine at Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, US
Dr. Robin Youngson, founder, Hearts in Healthcare and author of the book “Time to care. How to love your patients and your job”, New Zealand
13.00uur Lunchpauze – Taste of Compassion, bezoek aan interactieve informatiemarkt
13.45uur Parallelsessie ronde 1 (keuze uit 7 interactieve sessies)
14.45uur Pauze – Taste of Compassion, bezoek aan interactieve informatiemarkt
15.30uur Parallelsessie ronde 2 (keuze uit 7 interactieve sessies)
16.30uur Take-home-message
17.00uur Afsluiting door de dagvoorzitter. Einde van het programma & borrel

Parallelsessies

Sessie 1. Compassie of professionele afstand?
Monique Harskamp, A&O psycholoog, Diff’rence Advies en Training, Veenendaal

Sessie 2. Wees de verandering die je wilt zien
Maleene de Ridder, Coaching&Consulting, partner in Professional Development, Enschede, o.a. ook coach bij het Carrièrecentrum voor Artsen’.

Sessie 3.* Ervaringsleren: kruip in de huid van zorgafhankelijkheid
Alet Veldhuis en Chantal Schuitvlot-Beekman, sTimul Nederland, teamleiders bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen.
*Sessie 3 wordt in ronde 1 aangeboden voor de doelgroep verpleegkundigen en in ronde 2 voor de doelgroep artsen/AIOS/coassistenten/medisch studenten.

Sessie 4. Ga jij met COM-passie over de streep?
Anne Spanjaart, Salmaan Sana, Susanne Laumer (teamleden Compassion for Care), Michael van Balken, neuroloog Rijnstate Ziekenhuis Arnhem.

Sessie 5. Blind vertrouwen. Vertrouwen als basis voor communicatie en compassie
Mr. Esther Crombag, docente publieksrecht, Juridische Faculteit Universiteit Maastricht en auteur van ‘Blind vertrouwen’.

Sessie 6. De Engagementgame: leidinggevenden hebben de sleutelrol tot bevlogenheid
Simone Lexmond, Portfolio Development Manager / Staflid, 365, Utrecht.

Sessie 7. Resilience binnen de Gelderse Vallei
Ellen Bos, PhD bij TNO, Researcher & Consultant bij TNO kwaliteit van leven.

Programma Expertmeeting

16.00uur Ontvangst
16.30uur Opening door de dagvoorzitter
Joop Hendriks, voorzitter RvB Stichting Bronovo, Lid DB Cooperatie van samenwerkende ziekenhuizen West-Gelderland
16.40uur Welkomstwoord door de gastheer
Bart Blanken, lid Executive Committee, Chief Marketing Officer PGGM, Zeist
16.50uur Beginnen bij jezelf
Salmaan Sana, teamlid Compassion for Care
17.10uur Ervaringsverhaal directeur & patiënt
Mr. Wander Blaauw, bestuursvoorzitter Medisch Centrum Leeuwarden
17.30uur Bevlogen in de zorg: Of hoe hard zacht kan zijn
Prof. dr. Wilmar Schaufeli, Scientific Research Director, Universiteit Utrecht
18.00uur Visie op zorgzame zorg
Drs. Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ Zorgverzekeraar en vice-voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
18.15uur Buffet met muzikale omlijsting door Vocalicious
19.00uur Internationale ervaringen. Distress in Doctors: Causes, consequences, and possible solutions
Dr. Liselotte Dyrbre, Associate Professor and Consultant in the Division of Primary Care Internal Medicine at Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, VS
Dr. Robin Youngson, founder, Hearts in Healthcare and author of the book “Time to care. How to love your patients and your job”, New Zealand
19.45uur Parallelsessieronde 1 (keuze uit 4 sessies)
20.15uur Wisseltijd parallelsessies
20.20uur Parallelsessieronde 2 (keuze uit 4 sessies)
20.50uur Afsluiting door de dagvoorzitter
21.00uur Einde programma & borrel

Parallelsessies

Sessie 1. In gesprek met Liselotte Dybre en Robin Youngson

Sessie 2. Zorg, ziel en zaken – op zoek naar de balans tussen compassie en commercie
Prof. dr. Johan Polder, gezondheidsecononoom RIVM en Universiteit van Tilburg.

Sessie 3. Good Practice Mitralis Diagnostisch Centrum
Dr. R.J.S. Lamers, radioloog Atrium Medisch Centrum, gespecialiseerd in de radiologie van het borstweefsel, de longen en het zenuwstelsel. Waarnemend opleider, voormalig medisch manager afdeling Radiologie Atrium MedischCentrum, directeur Mitralis Diagnostisch Centrum.

Sessie 4. Good Practice Gelderse Vallei – Innovatie met compassie en oog voor de patiënt
Onder leiding van prof. dr. Marjolein Drent, longarts, hoogleraar interstitiële longaandoeningen, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede en Universiteit Maastricht.

Wij zijn trots op onze sponsoren:


Artsen Stichting Nederland

Artsen Stichting Nederland (ASN) is in 2006 opgericht en heeft als doelstelling het bevorderen van het welzijn van artsen en medisch specialisten (in opleiding) in de ruimste zin van het woord. ASN heeft zich in de afgelopen jaren onder meer bezig gehouden met het (laten) verrichten van onderzoek naar stress en bevlogenheid onder medisch professionals. Om het inzicht in het welzijn van artsen te vergroten wordt onderzoek verricht naar de balans tussen werk/opleiding en privé, en de relatie met factoren die passie en bevlogenheid bevorderen.

De Artsen Stichting Nederland juicht de samenwerking met BSL en Compassion for Care bij de totstandkoming van het congres ‘Ziel en zakelijkheid in de zorg’ van harte toe.

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend