PGGM

PGGM is een coöperatie waar gewerkt wordt met geld, maar waar het draait om mensen. Pensioen is meer dan geld alleen. Financieel en maatschappelijk rendement gaan voor ons hand in hand. Vanuit dat perspectief zijn we elke dag bezig om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Een toekomst waarin het niet alleen gaat om welvaart, maar vooral ook om welzijn. Tussen de domeinen inkomen, wonen, zorg en pensioen vindt nauwelijks interactie plaats, terwijl ze samen de kwaliteit van leven bepalen. Naast geld is toegang tot goede woon- en zorgvoorzieningen zeer belangrijk voor ouderen. Daarom is PGGM een coöperatie zonder winstoogmerk die mensen aan elkaar verbindt: samen leven, samen werken, voor elkaar zorgen.

PGGM is sponsor van de Expertmeeting en het Congres ‘Ziel en zakelijkheid in de zorg’ op 29 en 30 november in het hoofdgebouw van PGGM in Zeist.

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend