‘Inzake de vrije artsenkeuze’

12 november 2014

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Begin december stemt u over het wijzigen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet inzake de vrije artsenkeuze. U ontving hier onlangs een paginagrote brief over van vier grote maatschappelijke organisaties. De Consumentenbond, AbvaKabo/FNV, Ieder(in) en de VvAA roepen u met klem op de wijziging niet te aanvaarden. Met het wijzigen van artikel 13 vervalt straks voor alle Nederlanders het recht een eigen arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen. Dat is onaanvaardbaar.

Genoemde organisaties voeren enkele belangrijke argumenten aan voor behoud van de vrije artsenkeuze. Wijziging van artikel 13 is in strijd met het recht op keuzevrijheid. Dat recht is fundamenteel en democratisch. Bij wijziging komt de macht in handen van de vier grootste zorgverzekeraars, die dan zonder enige beperking of toezicht bepalen welke zorg nog wordt vergoed. En welke niet. Of dit daadwerkelijk tot een besparing zal leiden? Niemand weet het.

Dit zijn steekhoudende maatschappelijke argumenten. Als arts wil ik er een belangrijk aspect aan toevoegen. Wijziging van artikel 13 gaat ten koste van de arts-patiëntrelatie. Is dat erg?

Stelt u zich eens voor dat u op een dag patiënt wordt. Mogelijk bent u als senator in staat de zorgkosten zelf te voldoen, maar mocht dit niet het geval zijn – zorg is duur tegenwoordig – dan wijst uw zorgverzekeraar u een arts, zorgverlener of zorginstelling toe. U krijgt die arts niet zozeer op basis van kwaliteit toegewezen. Zoals de Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangetoond zijn zorgverzekeraars niet in staat de kwaliteit van zorgverleners te beoordelen. Zorgverzekeraars richten zich voornamelijk op de laagste prijs. U kunt er dus vrij zeker van zijn dat u wellicht niet de beste, maar toch zeker de goedkoopste dokter krijgt. Wat denkt u: hebt u er nog vertrouwen in?

De arts-patiëntrelatie is een vertrouwensrelatie. Een patiënt die zijn dokter niet vertrouwt, neemt diens advies niet aan en laat voorgeschreven medicatie in het medicijnkastje staan. Dat is algemeen bekend. Los van het menselijk leed, kost het niet opvolgen van doktersadvies, ook wel denigrerend ‘therapieontrouw’ genoemd, de samenleving wereldwijd miljarden per jaar. Miljarden! Vrije artsenkeuze staat weliswaar niet garant voor therapietrouw, maar komt wel tegemoet aan de fundamentele behoefte van de mens aan autonomie en keuzevrijheid. Vanuit die keuzevrijheid kan de patiënt, samen met zijn arts, weloverwogen beslissingen maken. Ik ben ervan overtuigd dat de sleutel tot de felbegeerde bezuinigingen op de zorg uiteindelijk in de beslotenheid van de spreekkamer zal blijken te liggen.

Mits de vrije artsenkeuze behouden blijft.

Hoogachtend,

Remke van Staveren, psychiater

Remke van Staveren is psychiater bij diverse instellingen in de ggz en auteur van de boeken ‘Patiëntgericht communiceren Gids voor de medische praktijk’, voor huisartsen en medisch specialisten, en ‘Patiëntgericht communiceren in de ggz’. Daarnaast heeft zij de gratis app MedCom (iOS/Android) gemaakt die zorgprofessionals in 15 seconden helpt zich voor te bereiden op een patiëntgericht gesprek met een patiënt/cliënt.

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend