Mens achter de patiënt

Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot een van de beste in de wereld: onze zorg is voor iedereen toegankelijk en kwalitatief van hoog niveau. Ondanks de technisch goede zorg, wordt de zorg nog niet altijd als empathisch en compassievol ervaren door patiënten. Echter, ligt er nog veel winst bij opleidingen in het aanbieden van onderwijs met betrekking tot de menselijke maat. De echte patiënt heeft geen plek in het curriculum, of slechts een hele kleine. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het empathisch vermogen naar mate de opleiding vordert, afneemt.

Stichting Mens Achter de Patiënt brengt verandering: onze droom is mensgericht medisch onderwijs, met als uitkomst mensgerichte zorg. Wij hebben een onderwijsprogramma ontwikkeld, dat zowel overgenomen kan worden, als kan dienen als referentiekader. Tijdens dit programma komen toekomstig zorg-professionals in contact met patiënten en interesseren zij zich in de mens achter de patiënt. Met behulp van dialoog- en terugkomsessies wordt de leerervaring verdiept.

Daarnaast wil stichting Mens Achter de Patiënt een netwerkfunctie tussen patiëntenverenigingen en onderwijsinstellingen vervullen. Door patiënten en onderwijsinstellingen dichter bij elkaar te brengen wordt het toegankelijker voor onderwijsinstellingen om patiënten te betrekken in onderwijs. Op die manier vormen patiënten de zorgprofessional van morgen.

www.mensachterdepatient.nl

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend