Onderzoek

Uit ons charter
We starten een beweging met als doel compassie het leidend principe te laten zijn in de gezondheidszorg. We bouwen aan een netwerk van mensen en organisaties die zich hiermee bezig houden. Met als doel het uitwisselen van ideeën, ervaring en kennis om compassie in de zorg te bevorderen. We willen compassie bij de wortels cultiveren: de zorgopleidingen. We stimuleren en ondersteunen onderwijsprogramma’s en organisaties waarin compassie ingebed is. We verzamelen, delen, bevorderen en ondersteunen onderzoek naar de aard, de voordelen en het gebruik van compassie in de gezondheidszorg. We bouwen wetenschappelijke database met evidence based best practices van compassie in de gezondheidszorg.

Onze derde pijler is het bevorderen van nieuw en ontsluiten van bestaand onderzoek. Wij zijn momenteel bezig in partnership met Hearts in HealthCare een database met meer dan 1.000 artikelen naar compassie in de zorg online (via Endnote) beschikbaar te maken. Daarnaast werken we samen met Artsen Stichting Nederland voor onderzoek naar burnout / bevlogenheid /compassie in de Nederlandse zorgsector.

Voor een selectie uit die database verwijzen we voor nu graag naar de noten in het boek Time to Care van Robin Youngson.

Wil je op de eerste rij voor onderzoek naar compassie en geluk? Kijk dan eens bij:

De white paper met de titel “Building Compassion into the Bottom Line: The Role of Compassionate Care and Patient Experience in 35 U.S. Hospitals and Health Systems.”

The Center for Compassion And Altruism Research And Education van de Standford Medical School
Greater Good, The Science of a meaningful life van de University of California, Berkeley

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend