Compassie Concreet 28: Lastig gedrag

Compassie is niet iets zachts, er is heel veel moed voor nodig. – Thich Nhat Hanh

We willen onze zorg verlenen met veel menslievendheid, maar soms ontmoeten we een patiënt waarbij het niet wil lukken. (meer…)

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend